Tjänster

IKB InneKlimatByrån AB är ett av regionens större VVS-konsultföretag. Vi arbetar med projektering, besiktningar, tekniska/ekonomiska utredningar, energibalansberäkningar, mätuppdrag m.m. inom följande områden:

  • Kyla
  • Värme
  • Ventilation
  • Projektering
  • Sanitet
  • Energi

Våra uppdragsgivare, varav flera är kontraktskunder, finns bl.a. inom kommuner, fastighetsbolag och industrier.