Westerlundska Gymnasiet

Västerås Rörtjänst / PEAB/ Enköpings Kommun

VS-Projektering till nybyggnation av gymnasieskola. Det nya gymnasiet ska ha plats för ca 1600 elever och planeras vara färdigt för inflytt år 2024.