Södra Källtorp – Äldreboende

Beställare: GK rör & GK Ventilation / Hemsö Fastighets AB

Projektering av VS-installationer och Ventilation till nytt äldreboende i Västerås.