Socialtjänstens Hus

GK Rör / NCC / Hemfosa

Projektering av VS-installationer till nybyggnation av kontorslokaler.