Ryttersborgsskolan

Västerås Rörtjänst / HMB / Hemsö

VS-projektering samt Energi- och Klimatsimuleringar för Miljöbyggnad till nyproduktion av Grundskola i Västerås.
Ca 7 500 BTA i fyra plan för ca 860 elever.