Kv Nätet 11 Etapp 1

Beställare: GK Rör/Kärnhem

Projektering av VS-installationer för nybyggnation av  lägenheter