K7 – Aktivitetscenter

GK Ventilation / Byggessen

Aktivitetscenter i Västerås.
Projektering av Luftbehandlingsinstallationer.