Gottsunda Centrum

Beställare: Uppsala Kommun Fastighets AB

Projektering av VVS- och Kylinstallationer för om och tillbyggnad för restauranger, vårdcentral, detaljhandel, livsmedelsbutiker mm.