DSV Rosersberg

Radiator VVS / TAB / DSV

VS-Projektering till nybyggnation av logistikcenter innehållande ca 68 000 m² lager samt ca 5 000 m² omlastningsterminal och kontorslokaler