B:26

Beställare: Kungsleden/Västerås Rörtjänst

Om- och tillbyggnad för kontor.

Upprättande av rambeskrivningar för totalentreprenad av VVS-installationer

Detaljprojektering av VS- och Kylinstallationer.

Energibalansberäkning samt beräkningar för LEED med IDA ICE