Arver Norrköping/Eskilstuna

Beställare: Arver

Projektering av VS, Kyla och processystem för nybyggnation av verkstäder för lastbilar.