Äldreboende Öster Mälarstrand

Beställare: Radiator VVS AB / NCC / Västerås Stad

Projektering av VS-installationer för äldreboende på Öster Mälarstrand i Västerås